Vid tillverkning av vingar, så kan man bränna samman ett mönstrat vingmaterial med ett neutralt vingmaterial. Då bildas ett luftskikt mellan de två lagren, vilket ökar flytförmågan hos den färdiga flugan. 

Oavsett om den färdiga flugan skall fiskas på, i eller under vattenytan, så blir vingarna och vinganlagen mycket realistiska till form, färg och struktur. De blir samtidigt extremt hållbara. 

Råmaterialet till vingar och vinganlag är av en giftfri folie och ger inte upphov till några skadliga gaser vid bränningen. Det är garanterat giftfritt och godkänt av Livsmedelsverket för användning inom livsmedelsindustrin. Allt tillverkning av J:son verktyg och material sker i Sverige.

Så här gör du vingar

När du skall bränna vingar till mindre flugor, så använder du endast ett lager vingmaterial, detta för att inte lägga på flugan mer vikt än nödvändigt. Du kan välja mellan färdiga (förtryckta) vingmaterial och neutrala (otryckta) vingmaterial som finns i fyra färger och som ”clear”, vilket kan färgas om och som du vill. 

Skär bort överflödigt material runt det tryckta mönstret (lämna 1-2 mm att bränna). Placera i avsedd vingbrännare och bränn/svetsa kanterna hastigt med öppen låga. Du har nu en perfekt formad, realistisk, vinge. Kroppen av flytfoam, den låga vikten och ytspänningen gör att flugan flyter. 

Skall du binda en större fluga, så kan du använda dubbelt vingmaterial. Detta skapar en luftficka inuti vingen, vilket ökar flugans flytförmåga. 

Använd ett förtryckt vingmaterial och lägg samman med ett av de neutrala. En bit tejp, lack eller vax i underkant håller ihop lagren. Skär bort överflödigt material (lämna 1-2 mm att bränna) runt det tryckta mönstret, placera i avsedd vingbrännare och bränn/svetsa kanterna hastigt med öppen låga. 

Du har nu en perfekt formad, realistisk vinge som innehåller luft, vilket tillsammans med den flytande foam-kroppen gör att flugan i princip är osänkbar.

Så här gör du vinganlag


När du bränner vinganlag till mindre nymfer, så använder du endast ett lager förtryckt vingmaterial (kan färgas) för att inte nymfen skall bli för tjock. Skär bort överflödigt material runt det tryckta mönstret (lämna 1-2 mm att bränna). Placera i avsedd vingbrännare och bränn/svetsa kanterna hastigt med öppen låga. Du har nu ett perfekt format insektshuvud med realistisk ryggsköld och naturtrogna vinganlag. Nymfens flyt- eller sjunkförmåga reglerar du genom val av krok och förtyngning. 

Skall du binda en större nymf kan du dubbla vingmaterialet för att på så sätt skapa kraftigare och tåligare huvud, ryggsköld och vinganlag. Använd ett förtryckt vingmaterial och lägg samman med ett av de neutrala. En bit tejp, lack eller vax i underkant håller ihop lagren. Skär bort överflödigt material (lämna 1-2 mm att bränna) runt det tryckta mönstret, placera i avsedd vingbrännare och bränn/svetsa kanterna hastigt med öppen låga, Pressa ut eventuell luft ur det färdigbrända vinganlaget. Du har nu ett perfekt format insektshuvud med realistisk ryggsköld och naturtrogna vinganlag. Nymfens flyt- eller sjunkförmåga reglerar du genom val av krok och förtyngning.

Så här gör du kroppar

Skär till en remsa foam i valfri storlek och färg. Kläm fast bindtråden i fjädern bak på bindnålen och säkra bindtråden med några hårda varv runt spetsen på bindnålen. Om du vill så tag 2-3 syntetiska hår till stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten. Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem. Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen. Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv. Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen. Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat. Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta.