Json Sweden AB:s policy för personuppgifterAllmänt

Json Sweden AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig.

I Json Swedens policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor eller som kund i fysisk butik. Json Sweden AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.


Personuppgifter vi samlar in

Json Sweden AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Json Sweden AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.


Json Sweden AB registrerar personuppgifter i samband med:
 

1. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

2. Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor som återfinns på www.jsonsweden.se.

3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

4. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.

5. Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

 

Hur vi använder insamlad information
Json Sweden AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

1. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;

2. Uppgifter om beställning av varor sparas och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

3. För att kunna administrera kundprofiler.

4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;

5. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

6. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster

7. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;

8. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

9. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;

10. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Json Sweden AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;

11. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;


Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Json Sweden AB ger du din tillåtelse till att Json Sweden AB registrerar och lagrar uppgifter om vilka varor som köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Json Sweden AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Json Sweden AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken "Kontakta oss".

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Json Sweden AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 50 månader. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Json Sweden AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken "Kontakta oss"). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Json Sweden AB eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

 

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Json Sweden AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Json Sweden AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Vad är cookies?
Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Vi kommer i det följande att använda ordet ”cookies”.

 

Vilka sorters cookies finns det?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel för att talar om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sen du senast besökte den. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Man skiljer på första parts cookies och tredje parts cookies. En första parts cookie sätts av innehavaren av webbplatsen medan en tredje parts cookie sätts av en annan webbplats


Är cookies farliga?
Nej, cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och bara en viss mängd cookies kan sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies

 

Kan jag säga nej till cookies?
Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

 

Hur gör jag för att ta bort mina cookies?
Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.

 

Hur används cookies på www.jsonsweden.se?
På www.jsonsweden.se används cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Cookies identifierar webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. Dessutom används s.k. sessionscookies som är till för att komma ihåg de inställningar som du som användare har gjort och för att kunna matcha annonsering mot besökare och därmed erbjuda ett mer relevant annonsutbud.

 

Vad händer om jag säger nej till cookies?
Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av våra webbplatser försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies.

 

Hur kan jag veta vilka kakor jag har på min dator?
Webbläsare sparar i normala fall alla cookies i en särskild katalog på datorns hårddisk. Genom att öppna katalogen kan du se vilka cookies som lagrats på din dator. Läs mer här om hur du gör i din webbläsare.

 

Vad säger lagen om kakor?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur de används. Läs mer om detta på Post- och telestyrelsens webbplats. IAB Sverige har nyligen tagit fram en rekommendation avseende användningen av cookies och liknande teknik.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing