Mayfly Surphur (15 mm)

SKU: 520609

Pris:
Försäljningspris$20.08

Beskrivning

Observera att färg och storlekar varierar beroende på art, plats och geografiska förhållanden. Detsamma gäller kläckningstider för majflugan. Vissa kläcks tidigt, andra senare; vissa kläcks intensivt under en kort period, medan andra kläcks under längre perioder och i två omgångar.

You may also like

Recently viewed