Mayfly Dun Cinnamon Brown (10-20 mm)

SKU: 520616

Pris:
Försäljningspris164 kr

Beskrivning

Observera att färg och storlekar varierar beroende på art, plats och geografiska förhållanden. Detsamma gäller kläckningstider för majflugan. Vissa kläcks tidigt, andra senare; vissa kläcks intensivt under en kort period, medan andra kläcks under längre perioder och i två omgångar.

You may also like

Recently viewed