Det hände på möbelmässan i Stockholm nu i februari där jag träffade en gammal kompis

som visste att jag var fisketokig. Han plockade fram sin I-Pad och visade några bilder på helt fantastiska flugor. Han berättade historien om hans vän som har en vän som hoppat av reklambranschen och nu satsade allt på flugfiske. Hur tokigt kan det vara?

Inom möbelbranschen som jag känner sedan 30 år finns några gamla sanningar eller mantran kring uppkomsten av betydelsefulla nyheter. Förklaringen finns oftast att finna i nya material, ny teknik, nya produktionsmetoder, nya behov eller nya ögon. Då finns plötsligt ett utrymme för innovationer, och då skapas framtidens klassiker.

Fenomenet gäller säkert inom alla områden och vad gäller J:sonSweden så är det ett klockrent exempel. Här har nya ögon studerat flugfiskets viktigaste detalj och med hjälp av ny teknik och nya metoder lyckas skapa en revolution. Blev jag för ivrig nu, tog jag i lite väl mycket? Kanske ändå inte, det vi ser framför oss är ett paradigmskifte, något som i grunden förändras och byter väg.

Allt ifrån tidernas begynnelse har människan försökt fånga fisk. Till en början enbart för sin överlevnad men med tiden har utvecklats även metoder där fisket bedrivits för nöjes skull. Flugfisket utvecklades av engelsmännen och kunskapen spreds över hela världen.
Fiskeutrustning och kastteknik förfinades och flugorna var ibland små mästerverk av naturmaterial som efterliknade de riktiga insekterna. Genom engelsmännens intresse för framförallt norska laxälvar och fjällvattnen, fördes kunskapen även till Skandinavien och Sverige. Vid pojkårens fiske med långspö och toppknuten lina satt alltid en March Brown, Butcher, eller Greenwells Glory på tafsen och våra kunskaper växte långsamt om flugfiskets hemligheter. Snart fanns även lokala flugbindare med egna tolkningar av förekommande insekter.

Materialutvecklingen märktes kanske tydligast inom spöområdet där flugspöna från mitten av 1800-talet var tillverkade av greenhart eller bambu (splitcane). Från 1950-talet fanns en rationell produktion av glasfiberspön som snabbt tog över stora marknadsandelar. Sedan 1980 talet domineras marknaden näsan helt av kolfiberspön.
Inom flugområdet finns kanske inte lika tydliga förändringar. Fram till 1970 talet fanns i stort sett enbart naturmaterial i flugbindarens låda. Därefter har syntetmaterial successivt ersatt vissa av naturmaterialen. Till en början rynkade i alla fall puritanerna på näsan åt ”substituten” men flertalet accepterade snabbt nyheterna och såg fördelarna. Med hjälp av syntetmaterialen har flugorna även blivit mer fantasifulla och uttrycksfulla. Ibland som tolkningar av verkliga insekter, men ofta även som helt fria kompositioner som skall attrahera fisken med olika effekter. Inom laxfisket gäller som bekant andra förutsättningar eftersom laxen inte äter i sötvatten. Här har det således alltid handlat om att skapa fantasimönster, ibland med kopplingar till fiskens föda i saltvatten. Övergången till ökad andel hårmaterial och även syntetmaterial har även fått stor genomslagskraft inom laxfisket. En verkligt positiv effekt har blivit att naturmaterialen ej efterfrågas i samma utsträckning, vilket räddar liv bland hotade arter.

Lite förenklat kan sägas att flugornas utveckling har gått från rena naturmaterial med försök till tolkningar av naturtrogna insektsimitationer till i stor utsträckning syntetiska material med friare tolkningar.

Med J:sonflugorna tas ett stort steg i en ny riktning. Aldrig tidigare har funnits så välgjorda imitationer av levande insekter. Vilket betyder att fiskaren enkelt kan jämföra med de levande insekter som finns vid fiskevattnet. Sannolikt är också att J:sonflugan är effektivare och mer ”förlåtande” vid presentationen. Att flugorna även representerar alla stadier av insekternas utveckling gör hela satsningen unik. Med moderna syntetmaterial lyckas J:son skapa perfekta imitationer, en återgång till naturen men med syntetmaterial, en verklig paradox. Lägg till detta flugornas hållbarhet vid fiske som vida överträffar de flesta flugor på marknaden. Detaljen med roterande torrflugor typ dagsländor har man elegant löst med en liten Swivel (lekande) som neutraliserar rotationen. Till sist vill jag ta upp den pedagogiska effekten av hela konceptet kring J:sonSweden som jag tror kan bidra till flugfiskets hela utveckling. Med dessa ”naturtrogna” imitationer kan fiskande ungdomar (och även andra) enklare lära sig sambanden till naturen. Direkta jämförelser med levande insekter blir möjliga, och man kan fiska insekten i olika stadier av sin utveckling.

Blir flugfisket för enkelt i och med detta?
Nej, det är nog ingen fara. Förhoppningsvis ännu intressantare när man får lära sig mer om fiskens föda, insekterna. Själva presentationen av flugan i dess olika stadier är kanske fortfarande den viktigaste detaljen. På den punkten brukar det ta lite tid innan man kan tävla med naturen.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing